Gevaarlijke gassen in containers en gesloten ruimten - Formaldehyde

Image
Formaldehyde Test

In zeecontainers en andere gesloten of slecht geventileerde ruimten, zoals opslagplaatsen, kunnen zich gevaarlijke concentraties gassen ontwikkelen. Hogere concentraties gevaarlijke gassen kunnen ontstaan doordat ze bijvoorbeeld vrijkomen uit verpakkingsmateriaal.

Formaldehyde

Een van de meest voorkomende gevaarlijke gassen is formaldehyde. Formaldehyde is een kleurloos gas met een scherpe en irriterende geur. Het is zelfs in lage concentraties waarneembaar, en regelmatige blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Veel voorkomende klachten na contact met formaldehyde zijn hoofdpijn, irritaties aan de huid. Langdurige of frequente blootstelling aan formaldehyde kan leiden tot astma en zelfs kanker.

Verontreiniging door verdamping

Formaldehyde wordt veel gebruikt in bepaalde lijmen en in geperste houtproducten zoals pallets of stuwmateriaal. Het lost gemakkelijk op in lucht en water. Het probleem met containers en andere afgesloten ruimten is dat de concentratie formaldehyde hoog kan oplopen door een gebrek aan luchtstroming. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer formaldehyde er vrijkomt in de lucht. In de zomer zijn metingen tussen 1 en 10 ppm (parts per million) geen uitzondering, en de wettelijke limiet voor formaldehyde is in Nederland 0,12 ppm!

Ventilatie

Om verhoogde concentraties van gevaarlijke gassen te voorkomen is het belangrijk om goed te ventileren. In afgesloten ruimtes zoals zeecontainers is dit niet altijd mogelijk. In die gevallen moet u de container actief ontgassen met daarvoor geschikte apparatuur. Ontgassen of ventileren voorkomt niet dat formaldehyde uit pallets, hout of lijm oplost in de lucht. Het brengt de niveaus wel onder het gevaarniveau, waardoor de container slechts gedurende een beperkte tijd veilig kan worden gelost.

Aangezien het formaldehydegehalte na het ventileren van de container weer gaat stijgen, is het essentieel dat de container kort na het ontgassen wordt uitgeladen. Geventileerde containers mogen na het ontgassen niet over lange afstanden worden verplaatst.

Magazijnen en besloten ruimten

Het probleem van verhoogde concentraties van gevaarlijke gassen zoals formaldehyde doet zich ook voor na het lossen. Wanneer de goederen in het magazijn worden opgeslagen, kan formaldehyde in de lucht blijven oplossen. Om een veilige werkomgeving voor uw magazijnmedewerkers te garanderen, adviseren wij u om ook de gasniveaus in uw magazijn periodiek te meten.

Net als een zeecontainer hebben de meeste besloten ruimtes slechts één toegangspunt. Vaak zijn besloten ruimtes slecht geventileerd en is er niet veel ruimte om vrij te bewegen. Besloten ruimten zijn niet ontworpen voor een lang verblijf, maar als het om gas gaat kan zelfs een kort verblijf gevaarlijk en schadelijk zijn.

Voorbeelden van besloten ruimten zijn opslagtanks, laadruimten, kelders, silo's, leidingen of riolen. Ook deze moeten worden gecontroleerd op gevaarlijke gasniveaus.

Preventieve maatregelen

Vanuit operationeel oogpunt kunt u problemen met gevaarlijke gassen zoals formaldehyde bij de bron oplossen. Neem bijvoorbeeld gelijmde multiplexpallets: deze kunnen worden vervangen door slipsheets of niet-gelijmde pallets.

In dit geval is het essentieel om een uitgebreide risicoanalyse uit te voeren op uw inkomende containerstromen. Door middel van risicoanalyse kan worden bepaald welke stromen een hoog risico op gevaarlijke gasniveaus hebben, en welke stromen een laag risico hebben. Gasmetingen kunnen dan efficiënter worden ingezet, door uw inspanningen te richten op stromen met een hoger risico, en alleen steekproefcontroles uit te voeren in uw stromen met een laag risico.

Tot uw dienst

Of u nu een container wilt laten controleren op gevaarlijk gas, of gasniveaus in uw magazijn of andere werkomgeving wilt meten, of een risicoanalyse wilt laten uitvoeren op uw inkomende containerstromen, Customs Support Safety beschikt over hoog opgeleide en ervaren specialisten die u kunnen helpen met al uw vragen of problemen op gasgebied. Neem contact op met een van onze specialisten als u vragen hebt.