De effecten van COVID-19 op lucht- en zeevracht

Image

In de meeste landen van Europa en in delen van de Verenigde Staten worden de maatregelen die genomen waren om de verspreiding van het coronavirus te beperken langzaam weer teruggedraaid. Dat betekent dat bedrijven weer langzaam teruggaan naar (het nieuwe) normaal.

Het is voor veel supply chains een pittige periode geweest, waarbij productiefaciliteiten tot stilstand kwamen door corona maatregelen, of doordat leveranciers stil kwamen te liggen en er tekorten ontstonden op het gebied van onderdelen. De zeevracht en luchtvracht werd ook ernstig verstoord, waardoor veel schepen uit de vaart werden genomen en er nauwelijks vliegtuigen in de lucht waren.

Opstoppingen bij de havens

Eén van de problemen voor havens in zowel Europa als de Verenigde staten is dat de schepen die wél voeren tijden de crisis veel voller zitten dan normaal. Dat zorgde ervoor dat er momenten waren dat het in de haven extreem druk was, gevolgd door dagen dat er bijna niets te doen was.

Een recentelijk verschenen rapport van de Association of Ports and Harbours schreef hierover het volgende:

Lees meer hierover hier.

Er is dus sprake van opstoppingen die veroorzaakt worden door hoge pieken bij de inkomende goederen. Een andere vorm van opstoppingen bij de havens wordt veroorzaakt door traditioneel verkeer. In veel landen wordt het gebruik van openbaar vervoer afgeraden en dat betekent dat meer mensen hun auto gebruiken. Dit veroorzaakt met name vertragingen rondom de havens die in stedelijke gebieden liggen. 

Nu de productie overal weer op stoom komt en de vraag vanuit de consument ook weer stijgt is er een toename in de vraag naar zeevracht capaciteit te zien. 

Luchtvracht capaciteit lager

De total luchtvracht capaciteit is nog steeds lager vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Seabury Consulting schrijft hierover:

Global air cargo capacity declined 27% last week compared to last year:

Westbound Transpacific capacity declines -1% compared to last year. Asia Pacific – Europe declines by -34%. The Transatlantic remains -50% lower than last year. North America to Latin America cargo capacity decreased by only 8%.

North America - Latin America belly decline partially compensated by freighter increase:

Belly capacity decreased by 81% compared to 2019, in line with the global average. The ~2,250 tonnes per week of additional freighter capacity compensates for 44% of the total belly loss. Brazil widebody belly capacity decreased on average 300 tonnes per day last week.

The COVID-19 outbreak has reversed the China to USA trend caused by the trade war:

Personal Protective Equipment (PPE), medical equipment and working from home articles are the main drivers of the recent increase in imports from China. it is uncertain whether these changes will remain in the longer term.

Lees het hele artikel hier.

Ondertussen meldt de Loadstar dat de prijzen voor luchtvracht weer op het niveau zijn van voor de corona crisis. 

...air freight rates are almost back to pre-COVID peak levels, with China-Europe at about the same rate as it was in November, at $3.32 – although China-US, at $4.38, remains higher than peak season, but matches March prices.

Transatlantic rates remain well above last year’s, however, and it is as yet unclear whether much passenger capacity will return soon, with Americans currently unable to travel to Europe, amid claims the country has not managed to control the spread of the virus.

Lees het hele artikel hier.

Een groot gedeelte van de beschikbare luchtvracht capaciteit is de afgelopen maanden gebruikt voor het vervoer van beschermingsmiddelen en andere medische voorraden, die verspreid over de hele wereld dringend nodig waren. Een heel groot gedeelte van de voorraden kwam vanuit China. De acute vraag naar beschermingsmiddelen is inmiddels een stuk lager en hoewel de vraag naar consumentenproducten weer toeneemt, kiezen veel verladers er momenteel voor vervoer via de zee en het spoor, in plaats van luchtvracht.