Trade Deals Around the World: Juni 2022 Editie

Image
World Trade News (Image: teal world viewed from space with connection lines spreading across the image)

Trade Deals Around the World is onze periodieke update, die u een snel en gemakkelijk overzicht geeft van wat er is gebeurd in de vele onderhandelingen over handelsovereenkomsten wereldwijd.

Wij concentreren ons op de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en kijken naar China en de Verenigde Staten. We blikken terug op april en richten ons in deze update alleen op handelsovereenkomsten.

Veel leesplezier!

De Europese Unie
Een artikel van Politico waarin acht vrijhandelsovereenkomsten worden opgesomd waarover de Europese Unie momenteel onderhandelt: It's time to trade: 8 vrijhandelsovereenkomsten die Brussel wil sluiten.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Groot-Brittannië heeft woensdag voorstellen van de Europese Unie verworpen om een impasse over de post-Brexit handelsregels voor Noord-Ierland op te lossen, en zei dat het niet zou terugdeinzen voor het nemen van directe maatregelen in een stap waarvan Ierland zei dat het zou leiden tot juridische stappen door Brussel.

Het sluiten van een overeenkomst die de vrede in Noord-Ierland bewaart en de interne markt van de EU beschermt zonder een harde landsgrens tussen de Britse provincie en EU-lidstaat Ierland, of een grens binnen het Verenigd Koninkrijk op te leggen, was altijd de grootste uitdaging voor Londen bij het begin van zijn uittreding uit het blok.

Reuters

De Europese Unie zal waarschijnlijk snel inbreukprocedures tegen het Verenigd Koninkrijk inleiden en hun handelsovereenkomst opschorten als de regering van Boris Johnson wetgeving indient om haar verbintenissen inzake handel met Noord-Ierland in te trekken, zei een persoon die met de zaak vertrouwd is.

...

Elk besluit van de EU om vergeldingsmaatregelen te nemen zou de steun van de 27 regeringen van het blok vereisen en zou leiden tot een afkoelingsperiode voordat tarieven, quota en andere handelsbelemmeringen tussen Groot-Brittannië en de EU van kracht zouden worden. De EU zou de hele overeenkomst kunnen opzeggen of zich op specifieke sectoren kunnen richten.

Lees hier meer: Bloomberg

Interessant achtergrondartikel over de Noord-Ierse protocollaire situatie door Reuters: Explainer: Hoe het Noord-Ierse protocol Groot-Brittannië en de EU verdeelt

 

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben besloten de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk uit te stellen. Het Verenigd Koninkrijk wil niet wachten en is begonnen met onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met afzonderlijke staten.

Het VK heeft zijn aandacht gericht op de liberalisering van de handel met de VS per deelstaat, aangezien de handelsbesprekingen op federaal niveau werden bevroren toen Biden president werd.

Het VK verwacht tegen het eind van het jaar een zestal handelsovereenkomsten met Amerikaanse staten te sluiten, aangezien de besprekingen met de regering van president Joe Biden over een ruimere vrijhandelsovereenkomst bevroren blijven.

...

Terwijl Trevelyan weigerde te specificeren met welke staten deals kunnen worden gesloten, heeft haar ministeriële team gesprekken gevoerd met staten als Californië, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Indiana en South Carolina. Vorige maand zei minister van Handel Penny Mordaunt dat ze hoopt in oktober een overeenkomst op staatsniveau te kunnen sluiten met Texas.

Lees hier meer: Moneyweb

Volgens Bloomberg heeft het Verenigd Koninkrijk inmiddels een handelsovereenkomst gesloten met de staat Indiana.

Het Verenigd Koninkrijk en Mexico

De minister van Internationale Handel lanceert vandaag (vrijdag 20 mei) in Londen de onderhandelingen over een nieuwe vrijhandelsovereenkomst tussen het VK en Mexico, samen met haar Mexicaanse ambtgenoot, Tatiana Clouthier.

...

Het is de derde belangrijke onderhandeling over een vrijhandelsovereenkomst die de minister van Handel, Anne-Marie Trevelyan, dit jaar heeft opgestart - na haar bezoeken aan India in januari en Canada in maart om de onderhandelingen te starten.

Lees hier meer: Gov.uk

De Europese Unie en India

De Europese Unie (EU) zal waarschijnlijk geen genoegen nemen met een "tariff-only" handelsovereenkomst met India zonder het eens te worden over andere belangrijke elementen, zoals investeringen, milieu en sociale kwesties, waaronder arbeidswetgeving, zei de Nederlandse ambassadeur in India, Marten van den Berg.

...

India startte in 2007 onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord met de 27-landen tellende Europese Unie. Maar de besprekingen liepen in 2013 vast omdat beide partijen er niet in slaagden een akkoord te bereiken over belangrijke kwesties, waaronder rechten op auto's en gedistilleerde dranken, intellectuele-eigendomsrechten en het verkeer van beroepsbeoefenaren. In mei vorig jaar kwamen beide partijen overeen om de onderhandelingen over evenwichtige en uitgebreide vrijhandels- en investeringsovereenkomsten te hervatten. 

India en de Europese Unie zullen in juni een eerste onderhandelingsronde over een vrijhandelsovereenkomst houden, die eind 2023 of begin 2024 zou moeten worden afgerond.

Lees hier meer: The Hindu Business Line

De Europese Unie en Mercosur

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jose Manuel Albares, heeft maandag zijn collega's in de EU opgeroepen definitief werk te maken van de ratificatie van de handelsovereenkomsten van de Europese Unie met Chili, Mexico en de Mercosur.

Albares benadrukte vóór de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel: "Er is geen regio in de wereld die zo compatibel is met de euro als Latijns-Amerika, maar Europa keert haar consequent de rug toe... Ik zal erop aandringen dat we de handelsovereenkomsten met Chili, Mexico en natuurlijk Mercosur moeten sluiten, ratificeren en definitief vooruit helpen".

...

Met Mercosur is het handelsakkoord na twintig jaar onderhandelen in 2019 tot stand gekomen, maar het moet nog worden geratificeerd omdat landen als Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Ierland bezwaar maken en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijten dat hij het akkoord van Parijs over klimaatverandering niet naleeft en dat hij passief optreedt wat betreft de ontbossing in het Amazonegebied.

Lees hier meer: Mercopress

De Europese Unie en het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur zouden tegen het einde van het jaar een oplossing kunnen vinden voor de milieuproblemen die een vrijhandelsovereenkomst in de weg staan, zo verklaarde EU-commissaris Virginijus Sinkevicius tegenover Reuters.

Lees hier meer: Reuters

De Europese Unie en Kenia 

Kenia heeft tijdelijke maatregelen ingesteld voor zijn uitvoer naar de Europese Unie nadat de uitvoering van een rechten- en contingentenvrije handelsovereenkomst met andere EAC-lidstaten was vastgelopen.

Kenia, dat door de Wereldbank is geclassificeerd als een economie met een lager middeninkomen, wil zijn handelsbelangen met de EU beschermen nadat Tanzania, Uganda en Burundi hadden geweigerd de economische partnerschapsovereenkomst (EPO) te ondertekenen, zich beroepend op verschillende economische en politieke belangen.

Lees hier meer: The EastAfrican

Overig Nieuws over Trade Deals

De Verenigde Staten

China

Overige landen