Speciale editie wereld handelsnieuws: Digitale partnerschappen van 2022

Trade Deals Around the World: Een samenvatting van de digitale overeenkomsten van 2022
Image
Technology and our world - special edition world trade news

​​​​​​​Trade Deals Around the World is onze periodieke update waarmee we je een beknopte update geven over de wereldwijde handelsovereenkomsten. In de editie van deze maand geven we je een overzicht van de digitale handelsovereenkomsten van 2022 en wat er mogelijk komt in 2023.

Europese Unie

De EU ondertekende in 2022 twee belangrijke digitale handelsovereenkomsten met Azië: 

Japan

In mei lanceerden de Europese Unie en Japan hun digitale partnerschap, dat samenwerking op verschillende gebieden van de digitale handel mogelijk moet maken:  

 • Vrije, veilige en beveiligde gegevensstromen 
 • Vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) 
 • Groene gegevensinfrastructuur   
 • Regulering van de digitale economie 
 • Bevordering van de digitalisering van het mkb  
 • Ontwikkeling van digitale vaardigheden  
 • Digitale diensten 

De twee landen zijn overeengekomen om de resultaten van de overeenkomst jaarlijks te evalueren.  

Zuid-Korea

De Europese Unie en Zuid-Korea ondertekenden in november een digitaal partnerschap, naar het voorbeeld van het partnerschap met Japan. Dit was een grote mijlpaal voor de EU, omdat werd bevestigd dat het model kan worden gebruikt om tijd te besparen bij het sluiten van overeenkomsten in de toekomst.  

In het geval van het partnerschap tussen de EU en Korea wil men de hightechsectoren zoals halfgeleiders, 6G, cloud software, AI en high-performance computers verder versterken. 

VS en Kenia

De Verenigde Staten en Kenia zijn in juli een strategisch handels- en investeringspartnerschap overeengekomen, dat gericht is op tien belangrijke ontwikkelingsgebieden.

Gebied drie is digitale handel, waarbij beide landen streven naar vertrouwen in de digitale economie door:

 • Toegang tot informatie te garanderen 
 • Voorrang te geven aan inclusie en discriminatie aan te pakken 
 • Online consumentenbescherming te beschermen 
 • Vergroten van de concurrentiemogelijkheden van kleine en middelgrote ondernemingen  
 • Een veilige digitale infrastructuur te ontwikkelen  

Dit akkoord is nog maar het begin, met als doel het in de komende jaren te verbeteren.  

Egypte en Brazilie 

De Egyptische douaneautoriteit kreeg een voorstel van de Arabisch-Braziliaanse Kamer van Koophandel (ABCC) voor de implementatie van haar digitale douanesysteem.

Egypte maakt een technologische revolutie door, waarbij het single-window system wordt ingevoerd en wordt overgeschakeld op digitalisatie van documenten. Brazilië is een sterke handelspartner van Egypte, van wie het vlees, maïs, sojabonen en suiker invoert en naar wie het chemicaliën, meststoffen, levensmiddelen en landbouwproducten uitvoert.  

De Egyptische douaneautoriteit heeft het initiatief van de ABCC voor de deal verwelkomd en deze wordt momenteel door een derde partij geëvalueerd.  

Ben je klaar voor toekomstige digitale wereldhandelsovereenkomsten?  

Nu landen en bedrijven over de hele wereld digitale oplossingen ontwikkelen om de handel te vergemakkelijken, goedkoper en veiliger te maken, is het belangrijk dat jouw bedrijf hier zijn voordeel mee doet. 

Zoek je ondersteuning om te bepalen hoe je bedrijf kan profiteren van digitalisering, boek dan vandaag nog een quick scan met een van de consultants van Customs Support. 

Het Verenigd Koninkrijk  

Het Verenigd Koninkrijk bleef in 2022 zijn post-Brexit-relaties over de hele wereld versterken. Hier zijn enkele van de hoogtepunten:  

Zuid-Korea

In februari begonnen het VK en Zuid-Korea besprekingen over het verbeteren van hun vrijhandelsovereenkomst om de banden tussen beide landen te versterken.   

In december begon een raadplegingsperiode van acht weken waarin bedrijven werd gevraagd commentaar te leveren op de huidige handelsovereenkomst en hoe deze kan worden verbeterd, zodat de feedback in de onderhandelingen kon worden geintegreerd.   

De minister voor handelsbeleid, Gregg Hands, gaf in een persbericht van de regering commentaar op de voortgang van de overeenkomst:  

"Zuid-Korea is een groeiende markt voor Britse producten en diensten van topkwaliteit en vormt een belangrijk onderdeel van de hernieuwde aandacht van het Verenigd Koninkrijk voor de Indo-Pacifische regio, waarbij sterkere banden met de economieën van de toekomst worden aangegaan."  

"De uitbreiding van onze handel met Zuid-Korea biedt aanzienlijke mogelijkheden, niet in de laatste plaats op het gebied van digitaal geleverde handel, die in 2020 goed was voor 79% van de Britse dienstenuitvoer naar Zuid-Korea."

In 2021 had de Britse export van financiële en zakelijke diensten een waarde van 1,4 miljard pond. De nieuwe overeenkomst heeft tot doel de uitvoer op deze gebieden en UK's groeiende technologiesector  

Canada

Het VK is de op twee na grootste handelspartner van Canada, met een handelsrelatie ter waarde van meer dan 19 miljard pond in 2020. Meer dan 48% van de Britse export naar Canada is gebaseerd op diensten.  

De twee landen kwamen in maart bijeen om verbeteringen van hun handelsovereenkomsten te bespreken, met als doel voort te bouwen op de bestaande UK-Canada Continuity Agreement. De nieuwe vrijhandelsovereenkomst zal de handel vereenvoudigen door de invoering van digitale handelssystemen. Hierdoor zullen meer dan 10.000 kleine en middelgrote ondernemingen kunnen profiteren van minder handelsbelemmeringen.  

Een nieuwe overeenkomst tussen het VK en Canada kan de volgende voordelen opleveren:  

 • Eenvoudigere levering van diensten zoals onderzoek, juridische en financiële diensten en IT. 
 • Betere toegang voor het MKB dat goederen exporteert via eenvoudigere administratie en processen.  
 • Meer investeringen in het VK door Canadese werkgevers.  
 • Betere kansen voor door vrouwen geleide bedrijven.  
 • Betere klimaatsamenwerking door bevordering van groene handel.

Een derde van de leden van de Federation of Small Businesses in het VK ziet Canada als een belangrijke markt, en verwacht wordt dat de export naar Canada tegen 2035 met 45% zal groeien. Meer dan 100.000 mensen zijn ook werkzaam bij Canadese bedrijven in het VK, en de verbetering van de handelsovereenkomst zou kunnen leiden tot meer investeringen en betere lonen in het kader van het UK Levelling Up-programma.  

Singapore

In juni werd de allereerste Digital Economy Agreement (DEA) tussen het VK en Singapore gesloten, die betrekking heeft op diensten en digitale goederen in beide economieën.

De DEA richt zich op zes belangrijke gebieden:  

 • Open digitale markten 
 • Data- en informatiestromen  
 • Waarborgen voor consumenten en bedrijven  
 • Digitale handelssystemen  
 • Financiële diensten  
 • Technologiepartnerschappen  

Als eerste in zijn soort zullen verdere overeenkomsten naar het model van de DEA worden opgesteld.  

Oekraïne  

Oekraïne heeft van verschillende landen tariefvrije overeenkomsten gekregen om hen tijdens de oorlog te steunen.  

In september zijn het VK en Oekraïne besprekingen gestart om een digitale handelsovereenkomst te sluiten die het Oekraïense bedrijfsleven verder ondersteunt. Op woensdag 30 november werd overeenstemming bereikt over de Digital Trade Agreement (DTA), waardoor de administratieve rompslomp wordt verminderd en de handel met het VK efficiënter kan verlopen door gebruik te maken van elektronische transacties, e-contracten en elektronische handtekeningen om de douanezaken te vereenvoudigen.  

De DTA bestrijkt dezelfde kerngebieden als de DEA-overeenkomst met Singapore: 

 • Open digitale markten 
 • Gegevens- en informatiestromen  
 • Waarborgen voor consumenten en bedrijven  
 • Digitale handelssystemen  
 • Financiële diensten  
 • Technologische partnerschappen 

Deze overeenkomst maakt het voor bedrijven aan beide zijden van de overeenkomst gemakkelijker om het economisch herstel van Oekraïne te ondersteunen en diensten te verlenen tijdens de wederopbouw. In 2020 was 73% van alle export van het VK naar Oekraïne gebaseerd op diensten, dus verwacht wordt dat de overeenkomst verdere samenwerking met Oekraïne in deze moeilijke tijden mogelijk zal maken.  

Ben je klaar voor toekomstige digitale wereldhandelsovereenkomsten?  

Nu landen en bedrijven over de hele wereld digitale oplossingen ontwikkelen om de handel te vergemakkelijken, goedkoper en veiliger te maken, is het belangrijk dat jouw bedrijf hier zijn voordeel mee doet. 

Zoek je ondersteuning om te bepalen hoe je bedrijf kan profiteren van digitalisering, boek dan vandaag nog een quick scan met een van de consultants van Customs Support.