Trade Deals Around the World: Juli 2022 editie

Image
World Trade News (Image: teal world viewed from space with connection lines spreading across the image)

Trade Deals Around the World is onze periodieke update, die je seen snel en gemakkelijk overzicht geeft van wat er is gebeurd in de vele onderhandelingen over handelsovereenkomsten wereldwijd. Wij concentreren ons op de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en kijken naar China en de Verenigde Staten. We blikken terug op juni en richten ons in deze update alleen op handelsovereenkomsten. 

Veel leesplezier!

De Europese Unie

De Europese Unie onderhandelt over verschillende handelsakkoorden, maar veel van deze onderhandelingen verlopen zeer traag of zijn volledig tot stilstand gekomen. Veel Europese landen roepen nu op om deze handelsovereenkomsten te versnellen.

De EU sloot in 2019 een akkoord met het Mercosur-blok van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, maar zette dit op een laag pitje vanwege zorgen over de ontbossing van het Amazonegebied. Een nieuwe overeenkomst met Mexico, uit 2018, moet nog ter goedkeuring aan de EU worden voorgelegd.

De EU voert ook handelsbesprekingen met Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië en nu ook met India.

...

Tsjechië neemt op 1 juli het EU-voorzitterschap over, gevolgd door Zweden en Spanje, die alle de brief hebben ondertekend.

De andere landen zijn Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Portugal en Slovenië.

Reuters

De Europese Unie en Afrika

In een rapport wordt gewezen op het belang van een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Afrikaanse landen.

"Het EU-parlement maakt zich grote zorgen over de grote afhankelijkheid van Afrikaanse staten van de invoer van voedsel, vooral uit de Europese Unie, vooral wanneer deze invoer bestaat uit gesubsidieerde producten waarvan de lage prijs een schadelijke concurrentie vormt voor de kleinschalige landbouw in Afrika", aldus het rapport.

Om de kwetsbaarheid van industriële waardeketens in Afrika aan te pakken, roept het Parlement op tot verplaatsing van economische activiteiten naar het continent en tot het delen van technologische knowhow van Europa met Afrika.

In dezelfde geest steunt het rapport ook pan-Afrikaanse projecten zoals de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AfCFTA) en pleit het voor meer samenwerking bij het opzetten van circulaire economische modellen die zoveel mogelijk waarde behouden uit producten zoals grondstoffen, terwijl zowel het verbruik van hulpbronnen als de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

African.business

De Europese Unie en Oekraïne

Oekraïne wordt nog steeds belegerd door Rusland en daarom neemt de Europese Unie verschillende maatregelen om de Oekraïense regering te helpen.

Op verzoek van Oekraïne heeft de Europese Commissie besloten een voorstel in te dienen tot invoering van de volgende handelsliberaliserende maatregelen voor producten van oorsprong uit Oekraïne:

  • de tijdelijke schorsing van alle uitstaande tarieven krachtens Titel IV van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, die betrekking heeft op drie categorieën producten: (i) industrieproducten waarvoor de rechten tegen eind 2022 geleidelijk worden afgeschaft, ii) groenten en fruit waarvoor een invoerprijssysteem geldt, en iii) landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten waarvoor tariefcontingenten gelden;
  • de tijdelijke niet-toekenning van antidumpingrechten op invoer van oorsprong uit Oekraïne
  • de tijdelijke schorsing van de toepassing van de gemeenschappelijke regels voor vrijwaringsmaatregelen bij invoer (overeenkomstig Verordening 2015/478) op producten van oorsprong uit Oekraïne.
  • Deze maatregelen moeten gelden voor een periode van één jaar vanaf de inwerkingtreding van de verordening.

Globalcompliancenews.com

De Europese Unie en India

Na acht jaar heeft de Europese Unie de onderhandelingen over een handelsovereenkomst met India hervat.

"Wij volgen een ambitieus tijdschema en streven ernaar de besprekingen tegen eind 2023 af te ronden. Deze verreikende onderhandelingen over handel, investeringsbescherming en geografische aanduidingen openen een nieuw en spannend hoofdstuk in de betrekkingen tussen de EU en India", aldus de EU-handelscommissaris.

"Samen willen wij niet alleen de economische groei en de werkgelegenheid stimuleren, maar ook onze gemeenschappelijke waarden bevorderen, het klimaat beschermen en onze toeleveringsketens veiligstellen", voegde hij eraan toe.

De Hindoe

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een gevecht met de Europese Unie aan het uitvechten, en het onderwerp is de situatie in Noord-Ierland. Het zou zelfs kunnen uitdraaien op een handelsoorlog...

Wetgevers zijn maandag begonnen met het bespreken van wetgeving die de handelsregels voor Noord-Ierland herschrijft, de eerste stap op wat een hobbelige reis door het parlement zou kunnen worden.

Indien goedgekeurd door de wetgevers, zou de wetgeving de controle op goederen die Noord-Ierland binnenkomen vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk afschaffen, en daarmee delen van een handelsverdrag schrappen dat Johnson ondertekende voordat Groot-Brittannië de EU in 2020 verliet.
...
De EU heeft gedreigd met vergeldingsmaatregelen tegen het Verenigd Koninkrijk als het doorgaat met zijn plan om de regels van de post-Brexit deal te herschrijven, waardoor het spookbeeld van een handelsoorlog tussen de twee belangrijkste economische partners wordt opgeroepen.

AP News

Een interessante uitleg van het Noord-Ierse Protocol door The Washington Post vindt u hier.

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

De nieuwe houding van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van Noord-Ierland is van invloed op de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS.

De regering van de VS heeft gewaarschuwd dat de stap van Boris Johnson om eenzijdig een deel van het protocol inzake de Noord-Ierse Brexit-regelingen te schrappen, een aanhoudende bron van zorg is en "niet bevorderlijk" is voor een handelsakkoord.

Hoge ambtenaren hebben teruggeslagen op suggesties dat het gebrek aan publiek commentaar van de regering Biden betekende dat zij niet verontrust was door de stap om nieuwe wetten in te voeren om een deel van de in 2020 ondertekende Brexit-deal te schrappen.
The Guardian

De onderhandelingen verliepen al voor de nieuwe situatie in Ierland niet zo goed. Premier Johnson was al begonnen met het onderhandelen over handelsdeals met de afzonderlijke Amerikaanse staten om het ontbreken van een handelsdeal met de Verenigde Staten te compenseren.

Johnson's regering heeft wat zij noemt een "strategie op staatsniveau" gelanceerd, waarbij het de bedoeling is Washington te omzeilen en vrijhandel rechtstreeks aan de gouverneurs voor te stellen. Tot nu toe beweert het Verenigd Koninkrijk in gesprek te zijn met 20 staten. Naast Indiana staan ook Californië, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee en Texas op de lijst.

The Hill

Het Verenigd Koninkrijk en Mexico

...hebben op 15 december 2020 een Trade Continuity Agreement ondertekend om, ondanks BREXIT, preferentiële toegang te behouden voor wederzijdse handel; de overeenkomst is op 1 juni 2021 in werking getreden. Wij hebben ook een eerste blik geworpen op de relevante bepalingen van de overeenkomst, en een actualisering gegeven.  

Bij de formele opening van de onderhandelingen zijn beide vertegenwoordigers overeengekomen dat de eerste onderhandelingsronde op 11 juli 2022 in Mexico-Stad van start zal gaan, gevolgd door een tweede ronde in het najaar van 2022.  Het doel is de onderhandelingen binnen twee jaar af te ronden.

Foley.com

Het Verenigd Koninkrijk en de Golfstaten

Minister van Handel Anne-Marie Trevelyan zal Riyad bezoeken om besprekingen te beginnen met de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC), die bestaat uit Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, alsmede Saoedi-Arabië.

In 2021 was de totale handel tussen het VK en de GCC 33,1 miljard pond (40,35 miljard dollar) waard, waarvan 11 miljard pond handel met Saoedi-Arabië.

Reuters

De Wereldhandelsorganisatie

Na zware onderhandelingen hebben de 164 leden van de Wereldhandelsorganisatie nieuwe handelsakkoorden bereikt.

De 164 leden van de Wereldhandelsorganisatie hebben vrijdag aan het begin van de dag na meer dan vijf slopende onderhandelingsdagen een reeks handelsovereenkomsten goedgekeurd die onder meer verbintenissen inzake vis en toezeggingen inzake gezondheid en voedselzekerheid behelsden.

De akkoorden werden na vijf dagen onderhandelen gesloten op een conferentie van meer dan 100 ministers van Handel, die werd gezien als een test van het vermogen van landen om multilaterale handelsakkoorden te sluiten, temidden van geopolitieke spanningen die door de oorlog in Oekraïne nog werden aangewakkerd.

NikkeiAsia

Ander nieuws over handelsovereenkomsten

Verenigde Staten:

Andere Landen
Filippijnen en Zuid-Korea ondertekenen vrijhandelsovereenkomst - ASEAN Briefing