Europese Unie ratificeert handelsovereenkomst met Verenigd Koninkrijk

Image
UK Flag

Het is vijf jaar geleden dat het Britse volk stemde over het al dan niet verlaten van de Europese Unie. Het resultaat van de stemming was dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten, wat officieel op 1 januari van dit jaar is gebeurd. Tot op het laatste moment was het onduidelijk of er een handelsakkoord zou komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Een rampzalige no-deal Brexit werd op het laatste moment voorkomen.

Overeenkomst al van kracht


Het handelsakkoord is al sinds 1 januari 2021 van kracht, maar tot gisteren was het nog niet geratificeerd door het Europees Parlement. Het Europees Parlement stemde over de ratificatie van het handelsakkoord: 660 stemmen voor, vijf stemmen tegen en 32 onthoudingen.

In een verklaring die gisteren werd vrijgegeven, verklaarde David Sasolli, voorzitter van het Europees Parlement:

"Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de meest verstrekkende overeenkomst die de EU ooit met een derde land heeft gesloten. Dit kan de basis vormen waarop wij een nieuwe, toekomstgerichte relatie tussen de EU en het VK kunnen bouwen. Ondanks het besluit van het Verenigd Koninkrijk om onze Unie te verlaten, delen wij nog steeds diepe en langdurige banden, waarden, geschiedenis en geografische nabijheid. Het is in ons aller belang dat we deze nieuwe relatie tot een succes maken."

Brexit heeft gevolgen voor de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Het feit dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie heeft grote gevolgen gehad voor bedrijven die handel drijven tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Zij krijgen nu te maken met nieuwe douanecontroles en -procedures, waar goederen voorheen vrij doorstroomden.

Customs Support volgt alle ontwikkelingen rond de nieuwe douanecontroles en -procedures op de voet, en wij houden u op de hoogte, zoals wij dat al doen sinds de aankondiging van Brexit. Hieronder vindt u de laatste updates over douanezaken tussen de EU en het VK:

Douaneconsultant en projectmanager Marloes Willems legt uit wat de gevolgen van de nieuwe relatie tussen de EU en het VK zijn voor de preferentiële oorsprong. Over bilaterale cumulatie schrijft zij het volgende:

"Als uw product componenten bevat uit zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk, kunt u bilaterale cumulatie toepassen. Bilaterale cumulatie is van toepassing tussen twee landen wanneer een vrijhandelsovereenkomst of een autonome overeenkomst een bepaling bevat die hen toestaat de oorsprong te cumuleren. Alleen producten of materialen van oorsprong kunnen hiervan profiteren".

Ook de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland blijft een heikel punt. Er is geen harde grens tussen de twee, maar wel een regelgevende grens.  Wij hebben eerder over dit onderwerp geschreven in dit artikel: Noord-Ierland Protocol.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben verschillende benaderingen als het gaat om de implementatie van douaneprocessen aan hun grenzen. Waar de Europese Unie koos voor een onmiddellijke implementatie, heeft het Verenigd Koninkrijk gekozen voor een gefaseerde aanpak. Lees meer over deze gefaseerde aanpak in deze update, waarin hij schrijft:

De aanpak van het Verenigd Koninkrijk is gebaseerd op een plan in drie fasen. In de eerste fase, die op 1 januari 2021 is ingegaan, worden douanecontroles opgelegd op gecontroleerde goederen, zoals alcohol en tabak, levende dieren en planten met een hoog risico. Er is een overgangsperiode waarin bedrijven de tijd krijgen om aan de komende controles en tarieven te wennen en de nodige processen voor andere producten in te voeren. Bedrijven moeten nog steeds een administratie bijhouden. Deze periode is verlengd van 6 maanden tot 12 maanden, tot 1 januari 2022.

Volgens het oorspronkelijke tijdschema zouden vanaf 1 april 2021 ook alle producten van dierlijke oorsprong worden gecontroleerd. Ook planten en plantaardige producten zouden aan controles worden onderworpen. Voor deze controles is een voorafgaande kennisgeving vereist. Deze datum is nu verschoven naar 1 oktober 2021. Vanaf maart zullen er controles zijn op levende dieren en planten en plantaardige producten met een laag risico. 

Vanaf 1 juli zullen alle goederen bij invoer in het Verenigd Koninkrijk aan douaneaangiften en tarieven worden onderworpen.

Blijf op de hoogte


Volg onze LinkedIn bedrijfspagina om op de hoogte te blijven van Brexit en andere douanegerelateerde zaken. Heeft u vragen over zakendoen met het Verenigd Koninkrijk, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag! Customs Support: Take the load off your mind.