Nieuwe controles door Britse Douane in aantocht. Ben je er klaar voor?

Image
umbrellas one UK flag, all others EU.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben beide een eigen benadering als het gaat om grenscontroles na Brexit. De Europese Unie heeft direct alle controles en andere maatregelen ingesteld, terwijl het Verenigd Koninkrijk juist kiest voor een gefaseerde benadering.

Een plan met 3 fases

Het plan van het Verenigd Koninkrijk bestaat uit drie verschillende fases. De eerste fase is direct op 1 januari 2021 gestart: er worden controles uitgevoerd op alle zendingen met aan een vergunningsplicht onderworpen goederen, zoals alcohol en tabak, levende dieren en bepaalde risicovolle platen. Voor andere producten geldt een transitieperiode waarin bedrijven de tijd krijgen om aan de nieuwe procedures en tarieven te wennen en de nodige processen te implementeren. Bedrijven dienen tijdens deze periode wel een administratie bij te houden van alle zendingen.

Vanaf april zullen er controles uitgevoerd worden op alle producten van dierlijke oorsprong. Dat gaat ook gelden voor planten en plant-gebaseerde producten. Deze controles betekenen ook dat een vooraanmelding voor dergelijke zendingen nodig is.

Vanaf juli zullen alle goederen onderworpen worden aan controles en zullen er importtarieven worden geheven wanneer producten in het Verenigd Koninkrijk worden geïmporteerd.

Potentiële vertragingen en lading die bederft

In het geval van sanitaire en fytosanitaire controles zijn er documenten nodig zoals certificaten en importformulieren. Het is erg belangrijk dat al deze documenten correct en volledig zijn. Als er een probleem is met de documenten mag een zending niet verder vervoerd worden. Voor sommige producten kan zelfs een kleine vertraging betekenen dat deze producten niet meer vers zijn als ze de eindbestemming bereiken.

The Guardian schrijft onder andere over containers met vlees waarvan de lading stond weg te rotten op de kade in de Rotterdamse haven omdat ze niet verder vervoerd mochten worden naar hun eindbestemming in het achterland. Er waren problemen met de documentatie.

Een vergelijkbaar verhaal betrof vrachtwagens in een depot in Noord-Ierland die niet de grens over mochten naar Ierland. Eén ervan bevatte pallets met verschillende producten voor verschillende Ierse winkels, maar van één pallet met wortels mistte het juiste document en dus mocht de hele zending pas na acht dagen verder toen het probleem was opgelost. Een andere wagen bleef ook staan omdat documenten ontbraken en een derde kwam in de problemen door de incoterm die in de documentatie werd genoemd. Die incoterm bepaalde dat de verzender bepaalde documenten had moeten regelen.

Obstakels in het verschiet

The Guardian schrijft:

The new checks and processes could mean that “some of the biggest headaches for hauliers and companies which import are definitely yet to come,” says Tim Sarson, a tax partner at accountancy firm KPMG.

The introduction of animal and plant inspections in April coincides awkwardly with the time of year when Britain starts to import more groceries from southern Europe.

“You’ve got SPS checks which are slowing things down just as you’ve got volumes ramping up from Europe, if there are going to be shortages of fresh fruit and veg, that is when it is likely to happen,” Sarson said.

Import controls will be introduced “in stages as planned”, said a government spokesperson. “Government stands ready to help businesses keep their goods flowing smoothly,” they added.

Take the Load Off Your Mind

Neem contact op met één van onze specialisten als je vragen hebt of ondersteuning nodig hebt bij het verschepen van goederen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ze helpen je graag!