Verenigd Koninkrijk Stelt Invoering Grenscontroles Opnieuw Uit

Image
Barriers on the beach - border controls (UK)

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Frost, heeft aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk de invoering van bepaalde grenscontroles uitstelt. Dit is niet de eerste keer dat invoeringsdatums worden uitgesteld.

Druk van de Covid en de toeleveringsketen

Als belangrijkste redenen voor het uitstellen van de invoering worden de toenemende druk op de toeleveringsketens wereldwijd genoemd. Covid dwong veel bedrijven hun toeleveringsketens volledig te herzien en te veranderen. De gevolgen van het stilvallen van het luchtvrachtvervoer en het stilvallen van complete havens zijn nog steeds voelbaar. De transport- en vrachtprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest?

Ademruimte

Frost stelt dat de Britse regering op schema ligt om de grenscontroles volgens plan uit te voeren wat systemen, middelen en infrastructuur betreft. Aangezien de agrovoedingssector tot de sectoren behoort die het hardst zijn getroffen door de recente ontwikkelingen in de toeleveringsketen, heeft de regering besloten de uitvoering van bepaalde controles uit te stellen, voornamelijk met betrekking tot sanitaire en fytosanitaire goederen. De verklaring luidt als volgt:

  • De verplichting tot voorafgaande kennisgeving van de invoer van agrovoedingsproducten wordt ingevoerd op 1 januari 2022 in plaats van op 1 oktober 2021.
  • De nieuwe eisen voor exportgezondheidscertificaten, die op 1 oktober 2021 zouden worden ingevoerd, zullen nu op 1 juli 2022 worden ingevoerd.
  • Fytosanitaire certificaten en fysieke controles van SPS-goederen in grenscontroleposten, die op 1 januari 2022 hadden moeten worden ingevoerd, zullen nu op 1 juli 2022 worden ingevoerd.
  • De verplichting tot het indienen van veiligheids- en beveiligingsverklaringen bij invoer wordt ingevoerd per 1 juli 2022 in plaats van per 1 januari 2022.

Volledige douanecontrole per 1 januari 2022

De plannen om op 1 januari 2022 volledige douanecontrole in te voeren, zijn niet gewijzigd.

Als u vragen hebt of ondersteuning nodig hebt bij de voorbereiding op deze douanecontroles, neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij beantwoorden graag uw vragen en bespreken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat uw goederenstroom ononderbroken blijft verlopen.